Spring naar content
170930-BecauseImABY-®StudioRozijn-141

fABrŸk : het vootproject ABŸ

Om in de abdij van Vorst een culturele en artistieke dynamiek in stand te houden en te versterken in afwachting van de werken, stellen wij enkele lokalen ter beschikking via het project ‘fABrYk’

Het idee van het project ‘fABrYk’ is zich te projecteren in de werking van de toekomstige culturele pool ABY en de verschillende gebruiksmogelijkheden te testen: ateliers, repetities, artistieke residenties, … Alles is mogelijk.

Onze voornaamste wens is een beter inzicht te krijgen in de projecten die burgers, omwonenden en verenigingen uit de wijk of de omgeving op termijn tot stand wensen te brengen in de abdij.

In dat kader bieden wij onderdak aan alle mogelijke kunstvormen, binnen de grenzen van de technische haalbaarheid en de beschikbaarheid van de lokaal. De ruimte wordt bij voorkeur ter beschikking gesteld aan inwoners en verenigingen van Vorst * die artistieke en culturele activiteiten beoefenen die verband houden met de activiteiten van de toekomstige culturele pool (d.w.z. dans, muziek, woordkunst, schrijven, voordracht, beeldende en visuele kunsten).

Wij willen uiteraard graag de organisatie van gratis activiteiten aanmoedigen. Maar het is ook mogelijk om betaalde activiteiten aan te bieden, zolang de gevraagde deelname niet meer dan 5 euro per persoon en per les bedraagt.

Om uw kandidatuur te stellen, vult u het formulier in en stuur het ons minstens 3 weken voor de gevraagde activiteit.

3,2,1.. Dien een project in!

* Niet-Vorstenaren kunnen ook aanvragen indienen, maar de voorrang gaat naar Vorstenaren.

fABrYk ruimte

Meer info hier

 

Scroll naar boven